Παρουσιαση νεου βιβλιου του διδ. (QJNT) Β. Βασιλοπουλου "Προτυπα στα Media - εχουν Νοημα ;"


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου και με την Αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και  της ΕΚΠΟΙΖΩ, η Συνέργεια QJNT1 παρουσιάζει το βιβλίο «Πρότυπα στα ΜΜΕ – Έχουν Νόημα;» (εκδόσεις Ταξιδευτής), του διδάσκοντος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία & Νέες Τεχνολογίες», Βασίλη Βασιλόπουλου. Η παρουσίαση της έκδοσης θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, στις 12μμ, στην ΕΣΗΕΑ, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και της δημοσιογραφίας. 

Στόχος να   αναδειχθεί η ατζέντα της «ολικής επαναφοράς της ποιοτικής δημοσιογραφίας» στην Ελλάδα. Πυρήνας του διαλόγου και της μελέτης του κ . Βασιλόπουλου είναι η καταγραφή και ανάλυση των Βέλτιστων Πρακτικών και των Προτύπων, στην Ενημέρωση, που αφ’ενός θεωρείται αυθύπαρκτος ερευνητικός πανεπιστημιακός χώρος, αφ’ετέρου εφαρμόζεται  ήδη από σημαντικούς εκπροσώπους του τοπίου των Eνημερωτικών Mediaσε Ευρώπη και Αμερική.

Η έκδοση αυτή εντοπίζει τις σημερινές παθογένειες στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας αλλά και τις βελτιστες πρακτικές μεγάλων εκδοτικών ομίλων της Δύσης - μεταξύ των οποίων και οι θεσμικοί συνεργάτες της QJNTΣυνέργειας OPA (Online Publishers AssociationofEurope) - για την διοίκηση των Μέσων  και την οικονομική τους αυτοτέλεια.

Η έρευνα αποτελεί  μία μελέτη για
- τα Διεθνή Πρότυπα και τις καλές πρακτικές για την Ποιότητα στην Ενημέρωση.
- τα Συστήματα Ποιοτικής Διασφάλισης (QAS) ως πλαίσια αυτοδέσμευσης (selfregulation)
- τους Κώδικες Δεοντολογίας που περιλαμβάνουν και την ψηφιακή μορφή διανομής.

Προσκεκλημένοι είναι ο κόσμος της Δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Διαφήμισης, της Πολιτείας, των Πανεπιστημίων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, που αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της ποιοτικής ενημέρωσης και το ρόλο της στην υπεράσπισης της δημοκρατίας και της ποιότητας ζωής.

1.        H Συνέργεια Ευρωπαϊκών Δημοσίων Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Φορέων QJNTαποτελείται από το Αυστριακό πανεπιστήμιο DonauUniversitatKrems(DUK), το Ερευνητικό Ϊδρυμα 'Αθηνά' της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συνεποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας) και το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του ΕΜΠ. Προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου M.A. (MasterofArts), - αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. Πληροφορίες secretariat.qjnt@gmail.com , qj.dimitrabaltouna@gmail.com

Blogroll