Μια νεα ψηφιακη Αλφαβητος για τον Πολιτη


- Ποιος νοιάζεται; 
Στην σκιά της μετα-Σνόουντεν εποχής, ζούμε μία μετάβαση που μοιάζει να είναι καταστατική. Στην Αλλαγή Παραδείγματος που βιώνουμε, οι κοινωνίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη περιπλοκότητα της επικοινωνίας που καλούνται να διαχειριστούν για να συμμετέχουν ισότιμα σε αυτήν.

Η Ημερίδα θα εξετάσει δύο ροές από την σκοπιά του Πολίτη (και όχι μόνον, καθώς ολόκληρες κοινωνίες, θεωρητικά υπάγονται στις ίδιες αρχές). Την «εισερχόμενη» ενημερωτική και όχι μόνον ροή, και την «εξερχόμενη» δηλαδή τα σώματα πληροφοριών που είτε συναινεί και διαθέτει, είτε του αφαιρούν δολίως.
- Κεντρικά ζητούμενα:
- μία νέα Αλφάβητος, η σύνθεση ενός νέου γνωστικού πεδίου που θα εξετάζει τις σύγχρονες συνθήκες επικοινωνίας
- Ένα πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικότητάς του, την οποία έχει απολέσει στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον
- H ανάπτυξη των απαραίτητων συνθηκών για την ευδοκίμηση της ελευθερίας έκφρασης και της ανεξάρτητης ενημέρωσης
- Η κατανόηση του τεχνο - κοινωνικού πλαισίου και των ανησυχητικών τάσεων / φαινομένων που αργά αλλά σταθερά αυξάνονται.
 Στο Νέο Γενναίο Τεχνολογικό Κόσμο δύο διαστάσεις είναι κρίσιμες. Τι «μένει» από την καθημερινή καταιγίδα ενημέρωσης, και τι –αντιστρόφως- παραδιδουν, εκούσια ή ακούσια, οι πολίτες προς εκείνους που για δικούς τους λόγους, όχι πάντα αγαθούς, δημιουργούν τεράστιες βάσεις δεδομένων. Το πρώτο (εισερχόμενη πληροφορία) έχει σχέση με την Προπαγάνδα. Το δεύτερο (εξερχόμενη πληροφορία) με την Προστασία Δεδομένων - Ιδιωτικότητα
Τα Δεδομένα (Πληροφορίες – Data), όπως κάθε αγαθό, αποτελούν πλούτο. Και ως τέτοιος μπορεί να αποκτηθεί νόμιμα, ή παράνομα. Στην δεύτερη περίπτωση το έγκλημα αφορά κάτι περισσότερο από απωλεσθέντα πόρο. Θίγει ευθέως τα δικαιώματα του Πολίτη, ακόμα και την ίδια την Δημοκρατία.
Αυτή η Σχέση της χειραγώγησης της πληροφορίας, είτε με την μορφή της Προπαγάνδας είτε με την μορφή των υπεξαιρούμενων στοιχείων που με την σειρά τους παράγουν πλούτο και επιρροή, με την ανάγκη μιας νέας «παιδείας» που επαναπροσδιορίζει την Πολιτική Αγωγή, είναι το αντικείμενο αυτής της Συνάντησης.  
 

Blogroll