ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

Η Χριστίνα Λάμπρου είναι εκλεγμένη (Μάρτιος 2012) Gender Equality Rapporteur της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα ΜΜΕ και την Κοινωνία της Πληροφορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Steering Committee on Media and Information Society of the Council of Europe), ενώ τον Δεκέμβριο του 2013, και πρώτη φορά για την Ελλάδα, εκλέχτηκε μέλος του Προεδρείου της ανωτέρω Διευθύνουσας Επιτροπής.
Το 2007 αποφοίτησε με άριστα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Γενικής Διοίκησης), ενώ είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι, επίσης, αριστούχος απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία».
Από τον Νοέμβριο του 2011, η Χριστίνα Λάμπρου είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.
Έχει αποφοιτήσει, επίσης, με άριστα από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά. 

Blogroll