Το προγραμμα του Συνεδριου


Πρόγραμμα  εικονικού Συνεδρίου “Press Freedom Day

Ειδική διοργάνωση στο Twitter στις 21-23 Μαΐου 2013


#PressFreedomDay

Οι θεματικές αποτελούν το πλαίσιο για τη διεξαγωγή ενός ανοικτού διαλόγου στο Twitter, όπου και μπορούν όλοι να συμμετέχουν, προσθέτοντας στο tweet τους το hash-tag #PressFreedomDay. 

- Θέλω να συμμετέχω
- Όροι συμμετοχής

Ημέρα 1η – 21/5/13  

 10.00-12.00 Τίτλος: «Η Ελευθερία του Τύπου: Μύθος και αλήθειες για όλους, ιδιοκτήτες, δημοσιογράφους και κοινωνία»

12.00-14.00 Τίτλος: «Οnline και offline Μέσα στην υπηρεσία των ελεύθερων ΜΜΕ. Ο μύθος της αντιπαλότητάς τους»

14.00-16.00 Τίτλος: «Κανόνες δεοντολογίας υπάρχουν… Ποιος τους εφαρμόζει;»

Ημέρα 2η – 22/5/13 

10.00-12.00 Τίτλος: «Νέα Μέσα και social media: Δρόμος προς την ελευθερία ή νέα αδιέξοδα;»

12.00-14.00 Τίτλος: «Paywalls: Η σημασία της εφαρμογής τους για την επιβίωση και την ανεξαρτησία των μέσων»

14.00-16.00 Τίτλος: «Η Δημοσιογραφία των πολιτών: Νέες προσεγγίσεις και παλιές πρακτικές στη διάδοση της πληροφορίας»

Ημέρα 3η – 23/5/13 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

10.00-12.00 Τίτλος: «Το μέλλον του Τύπου μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες»

12.00-14.00 Αποτελέσματα ερωτηματολόγιου

14.00-16.00 Συμπεράσματα

Blogroll